Turkish Positive Psychology Association 

Pozitif Psikolojinin Geleceği

Pozitif psikoloji günlük yaşamda farklı uygulamaları olan bir disiplindir; eğitim, sağlık, ve iş hayatı gibi alanları kapsar. Bu bilim dalı optimum işlevselliği araştırır ve bulgularını insan yaşamın kalitesini artırmaya yönelik olarak kullanır. 

Fakat, pozitif psikolojinin çok hızlı gelişimi aynı zamanda elde edilen bilgilerin olgunlaşmadan erken uygulanmasına da neden olabilir. Günümüzde pozitif psikolojiye yönelik çok yüksek bir toplumsal talep oluşmuştur. Bütün bu yoğun ilgiye rağmen pozitif psikoloji bir bilim dalı olarak emekleme dönemindedir. Bu bilim dalının gelişmesi için “iyi yaşam”ı değişik açılardan araştırmak ve bu konuda edinilen bulguları farklı araştırmacıların doğrulaması gerekmektedir. 

Website Builder