Turkish Positive Psychology Association 

Pozitif Psikolojinin Önemi

Pozitif psikoloji insan gelişiminin bilimsel bir araştırması olarak kişisel gelişimi destekler; kişilerin anlamlı ve tatmin edici bir yaşam sürmelerini hedefler. Bu amaçla insanın erdemlerini ve kişiliğinin güçlü yönlerini daha derinden anlamaya calışır. İnsan doğasında yerleşik olan gelişme yetisini göz önüne aldığımızda bu bilim dalı insanın içindeki en iyiyi ortaya çıkarmak ve böylece toplumların yaşam kalitesini iyileştirmek konusunda umut vaadetmektedir.

Asağıda pozitif duyguların insan psikolojisine olumlu etkisini vurgulayan en yeni teori ve girişimlere genel bir bakış veren bilimsel makalelerin listesi verilmiştir.

  • Pozitif duygular yaşamın farklı alanlarında başarının yolunu açar. Pozitif duygulara yatkınlığı olan insanlar sadece sağlıklı evlilik ve ilişkiler sürdürmekle kalmaz aynı zamanda daha sağlıklı, uzun ömürlü, ve başarılı olur. Daha yüksek gelir ve daha üstün iş performansı elde eder.  Bu nedensel ilişkinin çift yönlü olduğu da gözlemlenmiştir: Pozitif duygular başarıyı, başarı da pozitif duyguları beraberinde getirir. [Lyubomirsky, S., King, L. A., & Diener, E. (2005). Psychological Bulletin, 131, 803-855.] 
  • Pozitif duygular (örneğin neşe, ilgi, memnuniyet, mutluluk) kişilerin dikkat alanını ve düşünce-eylem dağarcığını genişletir. Bu olumlu ruh hali kişilere duygusal dayanıklılık kazandırır. [Fredrickson & Branigan (2005). Cognition and Emotion, 19, 313-332.]
  • Pozitif duyguları geliştirmek kişilerin alışılmış düşünce biçimlerini genişletir; onların olumsuz duygularla başa cıkmalarına yardımcı olur ve direncini arttırır. [Fredrickson, B. L. (2000). Target article in Prevention and Treatment, 3.]
  • Pozitif duygular kişileri strese karşı korur. [Folkman S, & Moskowitz J.T. (2004). Annual Review of Psychology, 55, 745-774.]
  • Pozitif duygular yaratıcı problem çözümünü kolaylaştırır. [Isen, A. M., Daubman, K. A., & Nowicki, G. P. (1987). Journal of Personality and Social Psychology, 52, 1122-1131.]

Website Builder