Turkish Positive Psychology Association 
Hakkımızda

Türkiye Pozitif Psikoloji Derneği araştırma, eğitim, ve tanıtım yaparak pozitif psikolojiyi geliştirmeyi ve yaymayı amaçlar. Derneğim uluslararası olarak tanınmış olup dernek başkanımız Students of the International Positive Psychology Association'ın Türkiye temsilcisidir. 

Derneğin Amaçları 

Derneğimiz, sistematik olarak bilgi üretmeyi hedefler ve bilimsel verilere dayalı bu bilgileri insan yaşamını daha anlamlı kılmak yönünde uygular. 

Halk arasında pozitif psikolojinin sadece mutluluğa ve de diğer aşırı pozitif duygulara odaklandığına dair bir izlenim vardır. Fakat, insanın duygusal hallerinin genişliği, zenginliği, ve karmaşıklığı göz önüne alınırsa bu şekilde kısıtlayıcı bir tanım yapmak duygusal yaşamımızın gerçek doğasına ters düşecektir. Negatif duygulardan arınmış ve aşırı düzeylerdeki pozitif duygulardan oluşa, yapay bir “iyi yaşam” olgusu gerçekçi olmayacağı için kişilerin doyumlu ve tatmin edici bir hayata sahip olmasını engelleyecektir. Mutluluk kavramı ruh sağlığını oluşturan unsurlardan sadece birisidir. Bunu göz önüne alan dernek, optimum insan verimliğini temel alan “iyi yaşam” olgusunu daha kapsamlı bir çerçeve içerisinde incelemeyi amaçlar.   

Faaliyet Hedefleri 

1. Pozitif psikolojiyle ilgili bilimsel araştırmaları başlatmak ve desteklemek. 

2. Araştırmacılar, eğitimciler, akademisyenler, klinik psikologlar, danışmanlar, ve yüksek lisans öğrencileri arasında bir ağ oluşturmak. 

3.Toplumda pozitif psikolojinin bir bilim dalı olarak tanınmasını sağlamak. 

4.Mesleki toplantılar ve seminerler yoluyla psikoloji bilimini yaygınlaştırmak. 

Müşterek Girişimler 

Derneğimiz kamu ve özel sektörle yapılacak ortak çalışmalara açıktır. 
Website Builder